Blogn - 记录个人历史 Ver 3.0.0
http://www.bloggern.com
首页  留言本  注册  用户名: 密码:  
好吧,自曝一张
作者:突然空闲   26字节   点击:7175   回复:940   所属分类:闲说
创建时间:2009-03-23 12:18:30   最后修改时间:2009-03-23 12:18:30  
周六参加了这小玩具的活动。
附件:
评论:
来自: 219.141.190.*   字节:15  ID:13200  发贴时间:2009-03-23 12:33:41  原贴 
越长越难看了...  
来自: 突然空闲   字节:23  ID:13202  发贴时间:2009-03-23 12:44:11  原贴 
楼上的您是说这车吧?:-)  
来自: 219.141.190.*   字节:24  ID:13204  发贴时间:2009-03-23 13:10:21  原贴 
车不错哈

楼上的楼上留  
来自: 61.174.147.*   字节:26  ID:13205  发贴时间:2009-03-23 14:37:52  原贴 
大叔跟头像很像

阿拉蕾留  
来自: 58.56.48.*   字节:34  ID:13206  发贴时间:2009-03-23 15:06:44  原贴 
有同事问了一句:
许海峰?!我倒~  
来自: 毒药铁链西瓜刀   字节:12  ID:13221  发贴时间:2009-03-24 09:47:20  原贴 
头像很靠谱啊  
来自: 119.84.129.*   字节:10  ID:13250  发贴时间:2009-03-25 20:32:59  原贴 
绕桩玩啊?  
来自: 123.181.134.*   字节:20  ID:13281  发贴时间:2009-03-29 00:01:55  原贴 
这脸憋的...喝高了吧.  
来自: 124.238.45.*   字节:41  ID:13671  发贴时间:2009-04-18 15:05:55  原贴 
这小猪头脸...估计没少喝..


西门吹牛留  
来自: 221.223.225.*   字节:13  ID:13677  发贴时间:2009-04-18 22:17:36  原贴 
很有老板相 赞  
来自: 203.207.189.*   字节:29  ID:13710  发贴时间:2009-04-23 10:35:56  原贴 
你娃儿还老帅老帅滴!!
zhuer  
来自: 124.160.68.*   字节:24  ID:14022  发贴时间:2009-06-05 11:40:23  原贴 
好像更发福了

门牙mark  
来自: 59.40.199.*   字节:ID:14781  发贴时间:2009-08-09 17:07:59  原贴 
帅锅萨。  

本文允许匿名评论

发表评论:(最长不得超过128KB)
验证码: